Informatie voor verwijzers

“Het is belangrijk dat patiënten met complexe problematiek de juiste zorg op de juiste plaats krijgen. Bij gespecialiseerde geriatriefysiotherapeuten wordt breder gekeken dan alleen de te behandelen klacht. Zij kijken ook mee of en welke multidisciplinaire hulp ingezet moet worden.” (SOG eerste-lijn)

De geriatriefysiotherapeut richt zich op het dagelijks bewegen van de cliënt en streeft er naar een positieve bijdrage te leveren aan het behouden en/of vergroten van de zelfredzaamheid als belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en participatie in de samenleving.

Het Netwerk Geriatrie Fysiotherapie ZWN ondersteunt leden bij het aanbieden en profileren van hoogwaardige geriatrie-fysiotherapie, waardoor wordt bijgedragen aan het bereiken van optimale, toegankelijke en vaak multidisciplinaire, geriatrische zorg.

Geruime tijd bestaat er een samenwerking tussen verschillende geriatriefysiotherapeuten in de GENERO-regio. (Midden/West Brabant, Zeeland en groot-Rotterdam).De therapeuten binnen ons netwerk hebben een post HBO – of Master opleiding gevolgd of zijn hiermee bezig. De leden nemen actief deel aan het netwerk. Meerder keren per jaar zijn er bijeenkomsten, waarin zowel organisatorische als vakinhoudelijke zaken aan de orde kunnen komen. Onderwerpen worden vanuit het netwerk aangedragen waarna verdieping, bijvoorbeeld middels een spreker, wordt gegeven. Op deze manier wordt de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen verbeterd.