Informatie voor patiënten

“Nu ik ouder wordt, merk ik dat ik minder energie heb, minder stevig op mijn benen sta, soms zelfs bijna val en dat ik van alles en nog wat ga mankeren waardoor het in het dagelijks leven niet meer vanzelf gaat”

Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Door veroudering en mogelijk ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Hierdoor kunnen belemmeringen of klachten ontstaan. Lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe. Het huidige beleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De geriatriefysiotherapeut kan u hierbij helpen!

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld complexe meervoudige gezondheidsproblemen hebben. Denk hierbij aan een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson, osteoporose, zwakte na een ziekenhuisopname en/of valproblematiek.

Tijdens de behandeling wordt voornamelijk oefentherapie gegeven. Enerzijds gericht op het herwinnen van mobiliteit, spierkracht uithoudingsvermogen, balans en zelfstandigheid, anderzijds op het leren omgaan met beperkingen.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en mantelzorgers. Adviezen hebben onder andere betrekking op het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Ook kan de geriatrie-fysiotherapeut andere gespecialiseerde hulpverleners (logopedisten, ergotherapeut, diëtist) helpen inschakelen. De geriatriefysiotherapeut werkt natuurlijk ook samen met uw huisarts, thuiszorgen, ergotherapeut en medisch specialist.